ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
6002001
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διάφορες Μορφές Διδασκαλίας
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εαρινό
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
7,5
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιστημονικής Περιοχής
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 εβδομαδιαίως
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  • Εισαγωγή στα PLC, Μονάδες προγραμματιζόμενου ελεγκτή
  • Προγραμματισμός προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών
  • Εισαγωγή στα DCS/SCADA και στις εφαρμογές τους
  • Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση
  • Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης στον Αυτόματο Έλεγχο
  • Εισαγωγή στη Μηχανική Όραση
  • Εφαρμογές Μηχανικής Όρασης στη βιομηχανία
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το διδακτικό υλικό του μαθήματος είναι ενταγμένο στην Ιδρυματική Πλατοφόρμα Μαθημάτων. Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από το Moodle, ένα από τα πιο διεθνώς διαδεδομένα συστήματα ανοικτού κώδικα αυτής της κατηγορίας.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ