ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ EΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜEΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
προσκαλεί
υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. ορίζεται
η 15η Φεβρουαρίου 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων εισαγωγής και των δικαιολογητικών εγγραφών μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:
α.
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mscauto@uniwa.gr με την ένδειξη: ΕΠΩΝΥΜΟ_ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.
(Η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη καθώς και τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται ευδιάκριτα σκαναρισμένα σε μορφή pdf. Φωτογραφίες από κινητό τηλέφωνο ή αρχεία άλλης μορφής δε θα γίνονται αποδεκτά.)
β. Αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού. (Τηλ. 210 538 1540 / email: mscauto@uniwa.gr)

(Έναρξη Μαθημάτων: Μάρτιος 2019)

Χρήσιμα Έντυπα

Εδώ μπορείτε να κατέβασετε χρήσιμα έντυπα για την υποβολή της αίτησης σας.
Αίτηση Συμμετοχής σε ΠΜΣ
Αίτηση Συμμετοχής (docx)
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής σε ΠΜΣ
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)